د ایر کنډیشنر کمپرسور بییرنگ

  • AIR CONDITIONER COMPRESSOR BEARING

    د ایر کنډیشنر کمپریسر بییرنگ

    Bearing code Size weight NSK NACHI d DBC kg 30BD4712DUK 30 47 12 12 0.07 30BD4718DU 30BG04S8G-2DS 30 47 18 18 0.09 30BD4721DUK 83A693-KOYO 30 47 21 18 0.1 30BD5220DU 101.007 30 52 20 20 0.13 30BD5222DU 30BGS10G-2DST2 30 52 22 22 0.15 30BD40DUK 30bG05s5g-2.60 230 23 0.0700S3BS1276073B 35.08 35.08 35.08 351.08 351 20.08 351.011 352 20.07 ...